55 36 35 61 // slau@vordingborg.dk

Om ungdomsskolen

Hvem kan deltage i Ungdomsskolens tilbud?

Det kan du, hvis du bor i Vordingborg Kommune og hvis du er startet i 7. klasse og indtil du fylder 18 år.

Hvornår starter Ungdomsskolen?

Undervisningen starter - se under det enkelte hold.

Klubberne starter typisk i uge 38.

Hvordan tilmelder du dig?

Du tilmelder dig enten ved at henvende dig til Ungdomsskolens kontor i det område hvor du bor, eller på vores hjemmeside.

 www.ungdomsskolen.org - hvor du opretter et login.

På siden har du mulighed for at tilmelde dig, det du ønsker at deltage i, skrive eller rette dit mobilnr. og e-mailadresse.

Er jeg forsikret af Ungdomsskolen, når jeg deltager?

Med virkning fra 1. januar 2011 har Vordingborg kommune besluttet ikke at tegne ulykkesforsikring for børn og unge i kommunale institutioner og skoler.

Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at tegne en ulykkesforsikring for børn og unge, når de er i institution eller skole.

Det er forældrenes ansvar.

Det er forældrenes eget valg, om man – ved at tegne en privat børneulykkesforsikring – vil forsikre sig mod økonomiske udgifter efter sådanne
skader.

I tilfælde af uheld vil barnet fremover kun få erstatning, såfremt der er en ansvarlig skadevolder, eller hvis forældrene har tegnet forsikring for barnet.

 

Dog kan det oplyses, at hvis uheldet skulle være ude og dit barn får en skade på sine tænder, så er barnet dækket af den kommunale tandplejeordning indtil barnet fylder 18 år. Denne ordning fortsætter.